Організація будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів на полігоні «Лівобережний».

Організація будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів на полігоні «Лівобережний».

Мета проекту – організація виробництва з переробки побутових відходів з подальшим отриманням цінних фракцій вторинної сировини.

Продуктивність створюваного в рамках проекту комплексу – до
100 000 тон на рік, з перспективою подальшого створення на другому етапі – комплексу з продуктивністю до 200000 тон на рік.

Дана робота виконується з метою сприяння органам місцевого самоврядування у забезпеченні виконання Закону України №1825-IV від 21.10.2010 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами»

В даний час дуже актуальною є тема обробки твердих побутових відходів (ТПВ).

Захоронення ТПВ протягом останніх 20 років займають значні площі земельних ділянок, а їх подальше використання є вельми проблематичним. Актуальною залишається їх сортування з метою зменшення площ поховань (до 20% площі) і подальшого використання територій, які будуть звільнятися.

Сортування нових побутових відходів дозволить пустити у вторинну обробку до 22% зібраних ТПВ, а промисловість готова пустити їх в обробку.

Ринок збуту очищеного сировини знаходяться практично в кожному великому місті. Не є виключенням і місто Дніпро.

Реалізація проекту надасть можливість різко знизити екологічне навантаження на регіон і поліпшити санітарну обстановку, комплексно і в довгостроковому плані вирішивши проблему твердих відходів, створити впорядковану виробничу інфраструктуру промислової переробки сміття, а також організувати виробництво для отримання товарних продуктів вторинної переробки: будівельних і оздоблювальних конструкцій; тротуарної плитки; пакувальної тари; екологічно чистого утеплювача і ін.

Впроваджувана технологія дозволяє забезпечувати повернення в товарний оборот цінних вторинних ресурсів (папір, картон, чорні і кольорові метали, пластмаса, скло та ін.), Мінімізувати пробіг автотранспорту, спростити складування сміття, скоротити число сміттєзвалищ і полігонів.

Проект забезпечить важливий вклад в економічне і, найголовніше, в екологічне оздоровлення міських і приміських територій.

Місце розміщення підприємства – полігон для побутових відходів «Лівобережний», м. Дніпро.  

Підприємство планує виробляти сировину для вторинної переробки, а саме:

 • картон, папір;
 • скло;
 • поліетилен ;
 • кольорові метали;
 • чорні метали.

Виробництво включає ручне сортування, сепарація проводиться під контролем комп’ютерної системи, що, в кінцевому рахунку, збільшує вироблення вторинної сировини і зменшує штат співробітників, а отже, і витрати на оплату праці. Таким чином, завод з переробки ТПВ перестає бути дотаційним, а обсяги виділеного сировини приносять чистий прибуток.

Впровадження проекту призведе:

 • до поліпшення санітарного стану міста, екологічної обстановки;
 • значного (більш ніж в 10 разів) зниження витрат на поховання відходів та ліквідацію екологічних наслідків зберігання відходів;
 • значного (більш ніж в 10 разів) уповільнення розширення земельних площ, займаних полігонами для захоронення відходів;
 • отримання корисних продуктів і, як наслідок, збільшення потоку прибутку, одержуваної від реалізації цих продуктів.

 

Комплекс «Лівобережний» пропонується розташувати на землях Підгороднянської міської ради (за межами міста), поблизу автодороги на с.Спаське, близько існуючого полігону ТПВ приватної фірми ТОВ «Екологія Україна».

Розташування Комплексу в зоні комунальних об’єктів вибрано з наступних міркувань:

 • дотримання санітарно – захисної зони до житлових будинків – 500 м;
 • розташування від автотраси – не менше 200 м;
 • наявність слабофільтрующіх грунтів в основі зони складування сміття (Суглинок лесовий, жовто-бурий, від твердої до м’якопластичного консистенції, з включенням карбонатів; суглинок лесовий, червоно-бурий, твердий; глина червоно-бура, тверда);
 • грунтові води не менше ніж на 2,0 м від поверхні; (Залягання водоносного горизонту змінюється в широких межах від 6 7,5 м – (абс. Відм. 61,0 – 60,7м). Коефіцієнт фільтрації – 6,5 – 13,5 м / доб.)
 • розташовується на землях несільськогосподарського призначення;
 • є можливість здійснення інженерних заходів, що виключають забруднення навколишнього природного середовища та розвиток небезпечних геологічних процесів;
 • нижчележачий горизонт підземних вод має природну захищеність;
 • хороший під’їзд для спецтранспорту;
 • можливість отримання грунту для виконання рекультивації існуючого звалища сміття м. Новомосковськ.
 • відсутня перспектива житлової забудови території.

Вся територія комплексу «Лівобережний» розбивається на функціональні зони:

 • об’єкти в’їзного контролю, адміністративно-господарська зона;
 • зона складування ТПВ;
 • Зона переробки (ділянка сортування ТПВ, дільниця переробки ПЕТФ, ділянку переробки скла і паперу);

Території зон переробки захищаються, додатково в районі зони складування встановлюється сітчасте переносне огородження для уловлювання легких фракцій сміття.

Територія полігону ТПВ огороджується глухим залізобетонним огородженням висотою 2 метри з боку автодороги і має два в’їзди.

Підготовчий період, необхідний для проведення будівельних робіт, монтажу обладнання та пуско-налагоджувальних робіт за експертними оцінками складе від 11 до 12 місяців.

Після монтажу комплексу з переробки, його річна продуктивність складе близько 100 000 тон сміття.

 

Терміни і етапи реалізації проекту:

Назва Тривалість Дата початку Дата закінчення
Підготовчі роботи 1,5 місяці Січ.17 Лют.17
Одержання права користування земельною ділянкою 31 га 1,5 місяці Лют.17 Бер.17
Проектування капітального будівництва 5 місяців Кві.17 Сер.17
Будівництво будівель та споруд 2 місяці Вер.17 Жов.17
Придбання та постачання обладнання 1 місяць Лис.17 Лис.17
Налаштування обладнання 0,5 місяця Гру.17 Гру.17
Введення в експлуатацію 0,5 місяця Гру.17 Гру.17

Інвестиційний період 1-рік.

Вихід виробництва на повну потужність залежить від якості менеджменту, не перевищує 3 місяці з моменту запуску виробництва.

Запуск і повнофункціональну роботу комплексу планується почати максимум до першого кварталу 2018 року.

Необхідна інфраструктура.

Як майданчик для створення високотехнологічної установки з переробки і сортування твердих побутових відходів передбачається отримати в довгострокову оренду земельну ділянку промислового цільового призначення.

На обгородженій території будуть розташовані приміщення виробничого призначення загальною площею 3456 кв.м.

Виробнича територія повинна бути забезпечена:

 • підведеною енергоживленням – до 5000 кВт;
 • водопроводом, що забезпечує витрату 200 м3 / добу;
 • окремим виїздом і прохідною;
 • каналізацією;
 • центральним або місцевим теплопостачанням;
 • міськими телефонами – мінімум 2 абонента;
 • асфальтованою територією з під’їзними шляхами, що забезпечують можливість під’їзду великотоннажного автотранспорту;

Ділянка знаходиться в промисловій зоні полігону. Санітарна зона навколо підприємства повинна становити не менше 200 м.

 

Продукція та конкурентоспроможність.

 

Найважливішим з умов гарантують успіх даного проекту, є ряд переваг, з допомогою яких підприємство планує зайняти гідне місця на ринку послуг переробки вторинної сировини Дніпропетровської області, в тому числі за рахунок здійснення грамотної маркетингової політики, використання конкурентних переваг і сприятливих для підприємства зовнішніх факторів:

 • Висока частка і зростання кількості побутових відходів. Одноразова упаковка, загальна чисельність випущених видів продукції в останні роки зростають;
 • Ринок знаходиться на стадії зростання – на передбачуваному ринку виробництва і збуту практично відсутній упорядкований селективний збір вторинних ресурсів. На сьогоднішній день ринок переробки все більш актуальним, у зв’язку з ростом споживання і забрудненням навколишнього середовища.
 • Ненасиченість ринку. У Дніпрі, та й в Україні в цілому, в наявна недостатність підприємств-переробників твердих побутових відходів; Можна додати в цілому – повністю відсутня.
 • Досвід і професіоналізм персоналу. Ведучий персонал Підприємства -професіонали, які мають великий досвід роботи в сфері переробки відходів, організації, становлення та ведення, як середнього, так і великого бізнесу.

 

Економічні, соціальні та політичні чинники.

Використання високоефективної технологічної лінії з переробки ТПВ в масштабах міста дозволить:

 • збільшити обсяги сировини для вторинної переробки ТПВ;
 • значно поліпшити екологічну обстановку;
 • значно знизити обсяги необроблених побутових відходів, що вивозяться на полігони;
 • виключити витрати, пов’язані з ліквідацією екологічних наслідків поховання відходів;
 • уповільнити (а в подальшому, при широкому використанні таких комплексів, призупинити) процес розширення земельних площ, які використовуються для захоронення відходів;
 • привабливість і стабільність інвестицій в дану сферу.

 

Leave a Reply

Required fields are marked*